De KMO-Portefeuille

De KMO-Portefeuille is een maatregel van het Agentschap Innoveren & Ondernemen , waardoor je steun krijgt als ondernemer in de vorm van een subsidie, voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

Dit kunnen zowel adviezen als opleidingen zijn.

Argo Lettering bvba is erkend dienstverlener bij de Vlaamse Overheid in beide peilers.

Advies

Adviezen zijn schriftelijke raadgevingen, die de bedoeling hebben je onderneming te verbeteren.

Bij ons vallen de marketingplannen en communicatieplannen onder deze tak.

Om een succesvolle communicatie op te zetten is het immers noodzakelijk een goeie blueprint te hebben van je bedrijf. Het bevat de sterke en zwakke punten tegenover je concurrenten, en laat zien op welke manier je daarmee kan omgaan. Het bevat ook een leidraad, een tone-of-voice, zodat je letterlijk weet hoe je moet gaan communiceren om je bedrijf sterker te maken.

Dit plan is letterlijk gericht op de kernprocessen van je bedrijf, zodat je correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen kan nemen.

Het doel is je onderneming vooruit te helpen, je bedrijf letterlijk op de autostrade naar succes te plaatsen.

Onze registratiegegevens voor advies bij KMO-Portefeuille:

 • Dienstverlener : Argo Lettering bvba
 • Registratienummer: DV.A235956
 • Dienst: Opleiding
 • Geregistreerd van: 13/09/2019
 • Geregistreerd tot: 14/09/2021

Opleiding

Onder opleiding verstaan we vorming, bedoeld om de werking van je bedrijf te verbeteren.

Bij Argo gaat dat vooral opleiding zijn om te leren werken met je website, zodat je zelf nieuwe berichten op je site kan plaatsen. We gaan je ook leren werken met mailprogramma’s, social media programma’s, kortom alle mogelijkheden die er zijn om meer resultaat te genereren in je bedrijf.

Voorbeelden

 • opleiding in de werking van je website en hoe up te daten
 • copywriting: welke teksten trekken de aandacht van je klant
 • social media: hoe gebruik ik dit om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten te onderhouden
 • emailcampagnes: hoe begin ik er aan
 • videomarketing: videobloggen met je smartphone
 • ….

Kwaliteit is bij ons heel belangrijk. Daarom werken we altijd met kleine groepen. We zijn geen massa-opleidingscentrum.

Heb jij een marketingopleiding nodig, die je bedrijf kan boosten? Vraag het gerust, we bekijken de mogelijkheden.

Onze registratiegegevens voor opleiding bij KMO-Portefeuille:

 • Dienstverlener : Argo Lettering bvba
 • Registratienummer: DV.O235955
 • Dienst: Opleiding
 • Geregistreerd van: 10/09/2019
 • Geregistreerd tot: 11/09/2021
KMO portefueille

Kleine of middelgrote onderneming: een verschil voor de KMO-portefeuille!

Bij het indienen van de aanvraag bij KMO-Portefeuille, vraag de Vlaamse Overheid telkens opnieuw of je een kleine of middelgrote onderneming bent.

In het kort uitgelegd, het hangt af van 3 factoren:

 • aantal werknemers
 • omzet
 • balanstotaal

Een schematisch overzicht:

  werknemers omzet   balanstotaal
kleine onderneming < 50 VTE* < of = € 10.000.000 of < of = € 10.000.000
middelgrote onderneming < 250 VTE* < of = € 50.000.000 of < of = € 43.000.000

* VTE = voltijdsequivalent. Eén VTE is één voltijdse werkenemer, twee halftijdse, enz.

Op basis van bovenstaande criteria wordt je ondernemingsgrootte vastgesteld. Als je bedrijf een rechtspersoon is, haalt kmo-portefeuille daarvoor je gegevens op bij de Nationale Bank van België.

Tegemoetkoming tot € 25 000!

Kleine ondernemingen genieten dus een steunpercentage van 30% met een steunplafond tot € 7500.

Dit wil zeggen dat kleine ondernemingen tot € 25 000 opleiding of adviezen mogen krijgen, en dat de overheid daar gewoon € 7500 in bij betaalt. Dit gezien over een jaar. Dus het kost je netto € 17500 euro!

Middelgrote ondernemingen krijgen een tegemoetkoming van 20% met een steunplafond tot € 7500 per jaar.

Belangrijk: Uiterste datum steunaanvraag

Neem de startdatum van de opleiding + 14 kalenderdagen (dit wil zeggen zaterdagen en zondagen als kalenderdagen inbegrepen)
Bijvoorbeeld: Startdatum opleiding 1 maart
Uiterste datum steunaanvraag is 14 maart.
Ná 14 maart aanvragen niet mogelijk – het project wordt afgewezen!
Periode vóór 1 maart inschrijven is wettelijk in orde.

Registeren

Tot slot: registreren voor de KMO-Portefeuille doe je hier. Heb je nog vragen, aarzel niet ons te contacteren.

Bel nu
Route